parafia antoni, parafia zegrze z siedzibą w woli kiełpińskiej, wola kiełpińska, gazetka antoni, gazetka parafialna antoni

Strona Parafii Św Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej


Idź do treści

Menu główne:


Ks. prob. Tadeusz Wołowiec 2009

Sylwetki duszpasterzy > byli duszpasterzeTadeusz Wołowiec urodził się 12 czerwca 1951 r. w parafii pw. św. Trójcy w Krajkowie w dekanacie Raciążskim, w powiecie Płońskim, w województwie mazowieckim. Kościół parafialny nosi wezwanie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Z tej samej parafii pochodzi ks. Wawrzyniec Ulanowski wyświęcony w 1958 r. i ks. Józef Wołowiec (brat ojca ks. Tadeusza) Marianin, wyświęcony w 1955 r. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Płocku Tadeusz Wołowiec został wyświęcony na księdza 12 czerwca 1977 roku przez Biskupa Bogdana Sikorskiego. Zaraz po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy w parafii Żurominek Kapitulny. Proboszczem był tam wówczas chory na stwardnienie rozsiane ks. Tadeusz Piasecki. Biskup Bogdan Sikorski prosił księdza Wołowca o opiekę nad schorowanym kapłanem. Po roku ks. Piasecki posługiwał się już wózkiem inwalidzkim. Wtedy wszelkie prace duszpasterskie, administracyjne i gospodarcze w parafii wykonywał ksiądz Wołowiec. On także woził proboszcza do lekarzy, karmił go, pełnił posługę pielęgniarza. Po 3,5 roku został mianowany przez biskupa Sikorskiego proboszczem parafii żurominek na prośbę ks. Tadeusza Piaseckiego, widzącego oddanie ks. Tadeusza Wołowca. Przez pięć lat opieki nad chorym kapłanem ks. Wołowiec wypełniał wszelkie obowiązki związane z funkcjonowaniem parafii, ponadto pobudował nową plebanię i wyremontował budynki gospodarcze. Po 6 latach od święceń kapłańskich ksiądz Wołowiec otrzymał nominację na proboszcza parafii Joniec, również z prośbą o opiekę nad mieszkającym na plebani ks. Janem Dąbrowskim, byłym więźniem obozu w Dachau. Poza pracą duszpasterską ks. Tadeusz dokonał w Jońcu generalnego remontu plebanii wraz z jej rozbudową oraz kapitalnego remontu kościoła od posadzki aż po dach, łącznie z ogrzewaniem, odnowieniem polichromii i wykonaniem nowych tynków na zewnątrz kościoła. Ks. Tadeusz wybudował też kościół filialny w Lisewie. Przez wiele lat w parafii Joniec organizował wczasorekolekcje dla chorych i niepełnosprawnych diecezji płockiej, przyjmował grupy oazowe, ministranckie i dzieci z ubogich rodzin. Mieli oni udostępnione nie tylko budynki gospodarcze czy organistówkę, ale i plebanię. W 1996 r. został odznaczony tytułem kanonika. W parafii Joniec ksiądz Tadeusz pracował 19 lat. W ostatnich latach od 15 lipca 2002 r. do 12 lipca 2009 r. ks. Tadeusz Wołowiec był proboszczem parafii św. Bartłomieja w świedziebni, którą objął dużą troską duszpasterską i gospodarczą. W tym czasie dokonał renowacji tynków zewnętrznych kościoła, ocieplił plebanię, wymienił okna w organistówko-wikariacie, wyremontował chodnik przy kościele oraz zakrystię, wybudował świetlicę parafialną oraz rozpoczął budowę parkanu na drugim cmentarzu. Ksiądz proboszcz szczególną troską obejmował także śpiew muzykę w parafii. W świedziebni istnieje chór parafialny, 4 schole, młodzieżowy zespół muzyczny oraz orkiestra dęta, która w początkach liczyła 10 osób, a dziś stanowią ją 42 osoby, z czego 32 to dzieci i młodzież. Z dniem 19 lipca ksiądz kanonik Tadeusz Wołowiec rozpoczął pracę w parafii św. Antoniego - Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.


Na powitanie Ks. Proboszcza

Choć Tyś nam obcy Proboszczu drogi
Z ufnością Ciebie wiedziem w te progi.
Z radością Ciebie witamy szczerze
Bo Ty nas będziesz umacniał w wierze.
Więc wejdź Pasterzu w owczarni próg
Niech Cię swą łaską wspomaga Bóg.

Otworem stoją wrota kościoła
Otworem serca, a głos nasz woła:
Księże Proboszczu zapuść w nie oko
I patrz uważnie, patrz w nie głęboko.
Jest w nich cierń grzechu, kąkol i głóg,
Racz leczyć serca Twych nowych sług.

Choć Tyś nam obcy Proboszczu miły
Serca do Ciebie już przemówiły.
I Ty w swym sercu roznieć ognisko
Przytul nas, garnij, blisko ach blisko.
Ucz nas, umacniaj, chroń, broń od trwóg,
Niech błogosławi Twej pracy Bóg.


Wiersz ten wygłoszony został pierwszy raz w naszej parafii na powitanie nowego proboszcza ks. Ludomira Lissowskiego 21 września 1936 r. z inicjatywy wikariusza ks. Wacława Gałęzy. Autor nieznany.


Parafia z której pochodzi Ks. Proboszcz


Parafię w Krajkowie erygował bp Jakub z Korzkwi w 1401 r. z fundacji Mieczysława z Kossobud i Krajkowa, późniejszego starosty płockiego i podsędka oraz jego krewnych. Pierwsza świątynia była prawdopodobnie drewniana i dla niej bp Jakub w 1418 r. uzyskał odpusty od papieża Marcina V. Obecny, orientowany, murowany kościół gotycki z prostokątną nawą i węższym prezbiterium zamkniętym prosto, zbudowany został zapewne w pierwszej połowie XVI w., konsekrowany w 1543 r. przez bpa Samuela Maciejowskiego. Kościół w 1777 r. strawił pożar. Odrestaurowano go w latach 1777-1779 staraniem kasztelanowej raciążskiej Marianny z Iwańskich Niszczyckiej. W latach 1878 i 1909, dach pokryto blachą. W listopadzie 1936 r. kolejny pożar poważnie zniszczył kościół. Głównego remontu doczekał się dopiero po II wojnie światowej. Wnętrze wyposa-żone jest w trzy ołtarze, główny - drewniany, sprawiony w 1954 r. oraz boczne: Serca Pana Jezusa, MB Częstochowskiej. Do cenniejszych zabytków należy rokokowa monstrancja, dwa barokowe kielichy oraz relikwiarz św. Kunegundy. Część obecnej parafii Krajkowo należała dawniej do parafii Drozdowo, erygowanej w 1371 r. przez bpa Stanisława z Gulczewa z fundacji Michała i jego bratanka Jakuba z Drozdowa. Świątynia w Drozdowie kilkakrotnie naprawiana przetrwała do 1777 r., kiedy zniszczył ją pożar. Wtedy parafia przestała istnieć, a należące do niej wsie włączono do parafii: Krajkowo, Gralewo, Baboszewo i Raciąż. Około 1783 r. kolator Bromirski zbudował kaplicę w Drozdowie. Istniała do 1840 r. Kościołowi parafialnemu w Krajkowie patronuje św. Stanisław Kostka. W parafii zachowały się księgi: chrztów od 1894 r., ślubów od 1903 r., zgonów od 1899 r. Proboszczem od 1996 r. jest ks. mgr Zbigniew Kluba. Terytorium parafii: Dramin, Draminek, Dreglin, Drozdowo, Gałczyn, Grzybowo, Kondrajec Pański i Kondrajec Szlachecki, Kossobudy, Krajkowo i K. Budki, Kruszenica, Lipa ilość mieszkanców - 1983
Biskup Płocki Piotr Libera
DEUS CARITAS EST

Płock, dnia 10 czerwca 2009 r.
Nr 1575/2009

Przewielebny Ksiądz
kanonik Tadeusz Wołowiec
Proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni

Z dniem 20 czerwca br. mianuję Księdza Proboszczem Parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, w dekanacie serockim. Oddając Księdzu wyżej wymienioną parafię w zarząd duchowy i materialny, zgodnie z prawem kanonicznym udzielam wszelkiej władzy do wykonywania w niej pieczy pasterskiej i równocześnie nakładam wszystkie obowiązki związane z urzędem proboszcza w myśl kan. 523-534 KPK oraz Stat. 192-210 XLII Synodu Płockiego. Obowiązki Proboszcza parafii należy objąć w ciągu miesiąca od otrzymania nominacji, po złożeniu w Kurii Diecezjalnej przepisanej przez prawo przysięgi i uprzednim podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego w obecności Księdza Dziekana (Uchwały XLII Synodu Płockiego, "Instrukcja o zabezpieczeniu majątku parafialnego przy zmianie na stanowisku proboszcza" s. 98-99). Jeden egzemplarz protokółu należy złożyć w Kurii Diecezjalnej, pozostałe zaś umieścić w archiwum dziekańskim i parafialnym. Posługiwanie Księdza Proboszcza oddaję w opiekę Chrystusowi Wiecznemu Kapłanowi i z serca błogosławię.


+ Piotr Libera Biskup Płocki

Fragmenty kazania ingresowego ks. kan. T. Wołowca


"Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! (Ps 25,4)

Każdy z nas w swoim życiu niejednokrotnie staje na rozstaju dróg i pyta siebie: "W którą stronę? Dokąd? Jaką drogą? Co dalej? Pytamy znajomych, zwracamy się do bliskich o radę. Co mamy czynić? Dokąd mamy iść? Zwracamy się również do Boga: "Panie co mam czynić? Panie pomóż mi wybrać właściwą drogę. Użycz mi Boże łaski mądrości w poznaniu właściwej drogi".

Czytamy również: "Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami." (Iz 55, 8)

W poszukiwaniu właściwej drogi życia zapominamy czasami, że logika naszego myślenia jest inna od "Bożej logiki". "Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi." (Iz 55, 9) Pewnego czasu do sędziwego i sławnego mędrca przyszedł w odwiedziny młody człowiek. Zdumiał się wielce kiedy zobaczył mieszkanie mędrca wypełnione książkami, a jedynymi meblami było jedno krzesło oraz mały stolik służący za biurko do pisania. "Gdzie są twoje meble? - pyta zaskoczony młodzieniec. "A twoje gdzie są? - odpowiada pytaniem mędrzec. "Moje? Ja jestem tutaj tylko chwilowo. Przyszedłem cię tylko odwiedzić" odpowiada młodzieniec. "Ja też jestem tutaj tylko chwilowo" - odpowiada mędrzec. W poszukiwaniu właściwej drogi życia nie możemy zapominać, że jesteśmy tylko przechodniami tu na ziemi. Nie możemy zapomi-nać, że myśli Pana górują nad naszymi. Nie możemy przerwać dialogu z Bogiem, którego miłość nie odstąpi od nas. (Iz 54, 10), "ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował, (l J 4, 19). "Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. (Ps 25,4-5) "W którą stronę? Dokąd? Jaka drogą? Co dalej?" Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim." (1 J 4,16) Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, które są miłością! I naucz mnie Twoich ścieżek, które są miłością! Naucz mnie Twojej miłości!


Powitanie nowego ks. proboszcza Tadeusza Wołowca


Powitanie nowego ks. proboszcza Tadeusza Wołowca w parafii Zegrze W niedzielę, 19 lipca o 1600 odbyło się uroczyste objęcie naszej parafii przez nowego proboszcza, ks. kanonika Tadeusza Wołowca. Przekazania parafii dokonał dziekan serocki, ksiądz prałat Jan Kasiński. Wręczył on Księdzu Proboszczowi klucze do kościoła i odczytał dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery. W uroczystości ingresu uczestniczyli księża z naszego dekanatu na czele z ks. dziekanem Janem Kasińskim, ustępujący proboszcz ks. kanonik Mieczysław Zdanowski, ks. płk kanonik Zenon Surma z parafii garnizonowej w Zegrzu oraz zaproszeni przez księdza proboszcza goście - ks. prałat Kazimierz Śniegocki, emerytowany dziekan z Nasielska, poprzednik ks. Mieczysława Zdanowskiego na urzędzie proboszcza w naszej parafii, ks. kanonik Włodzimierz Kiliś, oraz ks. kanonik Ignacy Sikorski. Obaj są już emerytami. Byli sąsiadami i przyjaciółmi ks. proboszcza Tadeusza Wołowca w jego poprzednich miejscach pracy. Obecność dwóch poprzedników na ingresie nowego proboszcza była piękną, wzruszającą ilustracją rzeczywistości Kościoła Katolickiego, który trwa pomimo przemijania konkretnego księdza, a w którym jednak zostawia on niezatarty ślad. Na początku Mszy św. powitaliśmy Księdza Proboszcza. Pierwszy zabrał głos ks. Łukasz Turbak w imieniu wikariuszy, swoim i ks. Jarosława Borka. Następnie powitali ks. proboszcza przedstawiciele grup parafialnych, ministranci, przedstawiciele rodzin, asysty procesyjnej, chóru, młodzieży, Akcji Katolickiej, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki i jego zastępca Józef Zając. Pan Burmistrz podkreślił fakt, że zarówno Parafia jak i Gmina służą tym samym ludziom i dlatego ich współpraca przynosi dobro. Obiecał ze swej strony pomoc i współpracę. Głos zabrali także dość licznie przybyli byli para-fianie ks. Tadeusza Wołowca z Jońca i Świedziebni.
Mszę św. ingresową sprawował Ksiądz Proboszcz w intencji całej parafii. W swoim słowie nowy ksiądz proboszcz podkreślił radość z objęcia parafii Zegrze pw. św. Antoniego. Powiedział, że Pan Bóg przez decyzję ks. biskupa spełnił jego pragnienie. Po Mszy ks. Tadeusz Wołowiec zaskoczył lektorów i członków witających go delegacji, zaproszeniem na kolację na plebanii.

Strona główna | Informacje parafialne | Grupy parafialne | Historia Parafii | Diakonia | Gazetka parafialna Antoni | Galeria | Sylwetki duszpasterzy | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego